دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

(خریدار) فوری وام ازدواج هستم فقط تهران و فقط جفت . وام تک نمیخرم . وام ۲۰۰ میلیونی ۶۰ م و وام ۱۴۰ میلیونی رو ۴۰ م میخرم . فقط تهران و فقط بانک خودم باید ثبت نام کنید . بعد از به توافق رسیدن کمتر از دو هفته وام آماده میشه . در صورت بلد نبودن همه کار رو خودم انجام میدم البته بعد از قرارداد . برای استفاده شخصی میخوام دلال نیستم ‌.