جذب سرمایه گذار خودرو با سود ۸ الی ۱۰ درصد

1 سال قبل
335511

اطلاعات این آگهی

سند بنام سرمایه گذار
بیمه بدنه بنام سرمایه گذار
نصب GPS و سوئیچ یدک
۳ برابر مبلغ سرمایه گذاری چک یا سفته

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.