ثبت نام و واگذاری امتیاز وام بانک رسالت

2 ماه قبل
370483

اطلاعات این آگهی

برای تمام مشاغل اعم از
کارمند دولتی و خصوصی
کاسب دارای جواز کسب و کارت مباشرت
بازنشسته ها و مستمره بگیرها و
کسایی ک ماشین سنگین دارای برگ سبز دارن
و کسایی ک خونه یا مغازه به کسی اجاره دادن

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.