ثبت نام و انتقال امتیاز رسالت تا ۳۰۰ میلیون تومان

4 هفته قبل
418210

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان
شهر سراسر کشور
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۲۴ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات کارمند دولتی و خصوصی
کاسب دارای جواز کسب و کارت مباشرت
بازنشسته ها و مستمری بگیرها و
کسانی ک ماشین سنگین دارای برگ سبز دارن
و کسانی ک خونه یا مغازه به کسی اجاره دادن

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.