دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت سرمایه از ۲۰ میلیون تومان تا ۲۰ میلیارد تومان
با سیم کارت ۹۱۲ کد یک
یا طلا
یا سند مسکونی
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید