تامین سرمایه برای پروژه های بازرگانی، تولیدی، تجاری و معادن

3 سال قبل
255079

اطلاعات این آگهی

تامین سرمایه برای پروژه های مختلف اعم از بازرگانی ، تولیدی ، تجاری و معادن در سراسر ایران با تضامین توافقی و بازپرداخت بلند مدت و با شرایطی خاص بدون سود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.