امتیاز وام ۲۰۰ میلیون تومانی رسالت در مشهد

6 ماه قبل
315377

اطلاعات این آگهی

امتیاز وام رسالت
اقساط ۲۴ ماه
وام گیرنده و ضامن داری مدرک شغلی
ضمانت نزد بانک سفته
مشاغل مورد تایید کارمندان دولتی کارمندهای شرکت های خصوصی بازنشستگان افراد داری جواز کسب و …
افراد ذکر شده فوق به انواع وام گیرنده و ضامن میتوان اقدام کنند.
مدت واریز وام طی ده روز کاری میباشد.