امتیاز وام رسالت ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در اصفهان

11 ماه قبل
358504

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
شهر اصفهان
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات امتیاز وام رسالت از ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بانک رسالت.با اقساط ۱۲،۲۴،۳۶ ماهه.یک نفر ضامن با سفته الکترونیک نیاز میباشد.مقدار اقساط و مبلغ وام در اعتبارسنجی سامانه مرآت بانک رسالت مشخص میشود.
جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.