دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

فروش امتیاز وام بانک رسالت از ۳۰میلیون الی ۱۲۰میلیون تومان
بدون پیش پرداخت بدون سرمایه بدون نیازبه چک و کسرازحقوق
شامل تمام مشاغلین دولتی خصوصی آزاد بازنشسته
بهترین نتیجه اعتبار سنجی را از ما بخواهید با زمان مقرون به صرفه
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.