دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

۱۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان
از ۱۰ ماه تا 24 ماه مدت بازپرداخت
امتیاز وام بانک رسالت
قابل انتقال به کل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.