دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

فروش امتیاز وام رسالت با کم ترین قیمت
این وام فقط برای دارندگان حساب رسالت می باشد
انتقال امتیاز به صورت حضوری در استان تهران و قم و آذربایجان شرقی و همدان انجام می شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.