دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

** واگذاری وام بانکی رسالت تا سقف 300 میلیون تومان **
_فقط با ارائه مدارک شغلی
_بدون نیاز به سپرده گذاری و پیشپرداخت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید