امتیاز وام رسالت از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در اصفهان

1 سال قبل
337346

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
شهر اصفهان
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.