امتیاز وام رسالت از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در اصفهان

2 سال قبل
286559

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 تا 200 میلیون تومان
شهر اصفهان
ميزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 12 و 24 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.