امتیاز وام رسالت از ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در کرج

1 سال قبل
347596

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
شهر کرج
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات امتیاز وام بانک رسالت از ۳۰ میلیون الی ۲۰۰ میلیون تومان
تحویل فوری
بدون پیش پرداخت بدون سرمایه
بدون نیاز به کسر ازحقوق و چک
شامل تمام مشاغلین دولتی آزاد بازنشستگان

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.