دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۱۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان
شهر شیراز
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.