دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 10 تا 100 میلیون تومان
شهر سراسر کشور
ميزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 24 تا 36 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات سود ۲ درصد بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماه
اعتبار سنجی رایگان
دوره دریافت وام ۱۲ روز کاری بعد تحویل مدارک

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.