ارائه وام خرید کالا از ۱۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان در تهران

6 ماه قبل
403225

اطلاعات این آگهی

وام خرید کالا
از 10 میلیون تا 1 میلیارد تومان
بازپرداخت از 6 ماه تا 60 ماه
سود 23 درصد سالیانه
برای دارندگان سند ملکی
برای دارندگان سند خودرو
برای کارمندان دولتی و خصوصی
بازنشستگان دولتی
و مشاغل آزاد و کسبه
با چک شخصی و سفته در سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.