ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور

6 روز قبل
370584

اطلاعات این آگهی

تسهیلات بانکی یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه ۳ تا ۵ سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.