دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

تسهیلات بانکی یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه ۳ تا ۵ سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.