ارائه وام بانکی فوری از ۶۰۰ میلیون تومان به بالا در تهران

1 هفته قبل
291297

اطلاعات این آگهی

✅ تسهیلات وام بانکی ۶۰۰ میلیون تومان به بالا با ضمانت سند ملکی مسکونی تهران
✅ ضمانت نامه های بانکی؛ مضاربه و اقساط
✅ بازپرداخت از ۳ تا ۵ سال

✅ سود کارمزد سالانه ۱۸ درصد

⭐️ مبلغ قسط هر ماه برای ۶۰۰ میلیون و بازپرداخت ۵ ساله: 15,236,056 تومان

⭐️ مبلغ قسط هر ماه برای ۱ میلیارد و بازپرداخت ۵ ساله: 25,393,427 تومان


ضمانت سند ملکی مسکونی تهران و شهرستانها
لیزینگ بانک مرکزی؛ضمانت سند ملکی مسکونی فقط تهران اقساط ۳ ساله
سرمایه آزاد ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های های لازم تماس بگیرید.