دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر مشهد
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند, ضامن جواز کسب دار
توضیحات ضامن رسمی برای وام های ازدواج و فرزند آوری و کمیته و….
اولویت ضمانت شراکت در وام است. ضامنین از ما… وام از شما
و اقساط وام هم نصف نصف پرداخت میشود.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.