دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضيحات با سلام ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر حقوق جهت ضمانت موجود میباشد.
بدون پیش پرداخت
جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.