ارائه سرمایه آزاد ماهیانه 4 درصد در مشهد

3 سال قبل
249706

اطلاعات این آگهی

شهر مشهد
حداقل سرمايه گذاري 500 میلیون تومان
حداکثر سرمایه گذاری محدودیت ندارد
توضيحات سلام-فقط سند ششدانگ آزاد ودارای پایانکار-ملک مسکونی-هتل-هتل آپارتمان در شهر مشهد مقدس-سند باید هیچگونه مشکلی نداشته باشد -امکان بازدید ازتمامی ملک الزامی است-داشتن دسته چک الزامی است-سند ترهین میشود-کارمزد ماهیانه معادل 2/5درصد سرمایه دریافتی میباشد-حق المشاوره 17درصد میباشد-هیچگونه وجهی به عنوان پیش پرداخت دریافت نمیگردد-مجموع هزینه های پرداختی معادل ماهیانه 4درصد سرمایه دریافتی میگردد-لطفن درصورت داشتن وقبول شرایط مذکور تماس بگیریدممنون-ارجمند