ارائه تسهیلات بانکی از ۶۰۰ میلیون به بالا در تهران

6 ماه قبل
337572

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان به بالا
شهر تهران
ميزان سود ۲۴ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۶۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات تسهیلات بانکی 600ملیون به بالا با ضمانت سند ملکی مسکونی تهران حومه شهرستانها

سرمایه آزاد فقط تهران و شمال ضمانت سند ملکی مسکونی ضمانت نامه های بانکی مضاربه باز پرداخت 3 تا 5 سال

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.