دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان به بالا
شهر تهران
ميزان سود ۲۴ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۶۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات تسهیلات بانکی 600ملیون به بالا با ضمانت سند ملکی مسکونی تهران حومه شهرستانها

سرمایه آزاد فقط تهران و شمال ضمانت سند ملکی مسکونی ضمانت نامه های بانکی مضاربه باز پرداخت 3 تا 5 سال

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.