دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

۲۵ میلیارد تومان فوری نقد نیازمندیم با تضمین وثیقه ملکی در تهران آماده محضر ، لطفا فقط عزیزان سرمایه گذاری که توانایی تامین این مبلغ رو با سود عرف و معقول در اسرع وقت دارند تماس بگیرند ، باتشکر