دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

🎀به مدت محدود🎀

🔔 پرداخت وام با سند خودرو 🔔

✅ مبلغ از 10% تا 50% ارزش خودرو…
✅ باز پرداخت با چک معتبر صیّادی از 5 ماه تا 20 ماه…
✅ بدون نقل و انتقال سند و مالکیت خودرو
✅ بدون کارمزد، بدون پیش پرداخت ، بدون بیمه بدنه اجباری…

✅ بدون معطلی، فقط در یک ساعت کاری…
✅ تنظیم قرارداد رسمی با قید مبلغ بدهی، مدت باز پرداخت و سررسید

🧿🧿🧿 مشاوره رایگان در واتساپ