دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت وام تا سقف 10 میلیارد بر روی اسناد ملکی دارای پایان کار
بدون انتقال سند و قانونی
انجام کلیه مراحل با عقد قرار داد رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی
پرداخت وام بانکی تا سقف 50 درصد ارزش ملک
پرداخت وام آزاد تا سقف 50 درصد ارزش ملک

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.