دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۴ میلیارد تومان
شهر تهران
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۶۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 73,666,088 تومان
توضيحات دارای ۶ ماه تنفس

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.