واگذاری امتیاز وام ۳۸۰ میلیون تومانی در تهران

2 سال قبل
284454

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 380 میلیون تومان
شهر تهران
ميزان سود 12 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 36 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 12,621,437 تومان
توضيحات دارای یک سال تنفس

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.