دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان
شهر نهران
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 16,847,773 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.