واگذاری امتیاز وام 15 میلیارد تومانی در تهران

1 سال قبل
338329

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۱۵ میلیارد تومان
شهر تهران
ميزان سود ۱۰ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۸۴ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 249,017,760 تومان
توضيحات وام ۱۵ میلیاردی دارای یک سال و نیم تنفس

سود سالیانه ده درصد

بازپرداخت ۷ ساله

فقط به صاحبین اسناد مسکونی یا تجاری تعلق میگیرد

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.