نیازمند سرمایه گذار یا شریک در تولید صنعتی پوشاک

1 سال قبل
339936

اطلاعات این آگهی

سرمایه گذار یا شراکت در تولید صنعتی پوشاک
آورده ما: تجهیزات موجود و سابقه فعالیت و بازار کار
آورده/وظائف مورد انتظار از شخص سرمایه گذار یا شراکت:
۱ تا ۳ میلیارد نقدی

موضوع فعالیت شراکت: سرمایه گذاری در توسعه و گسترش خط تولید صنعتی فعلی پوشاک و افزایش دستگاههای تولید

سهم طرفین در سود و زیان: توافقی
و بسته به میزان آورده سرمایه گذار

مدت قرارداد: توافقی

ضمانت حسن اجرا شراکت: چک صیادی مدیرعامل شرکت سفته قرارداد ذمه محضری و پروانه کسب

روش ارتباطی با تماس تلفنی و امکان بازدید حضوری از امکانات حاضر

حوزه فعالیت ما با سالها سابقه به صورت تخصصی در حرفه طراحی و تولید لباس و پخش و صادارت به صورت مزونی(سفارشی دوزی)و صنعتی(تولید انبوه با روش نوین و ابداعی با راندمان تولید به بالاترین شکل ممکن)