دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان
شهر مشهد
ميزان سود ۱۸ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۲۴ ماهه
نوع وام مشارکتی
اقساط ماهيانه 9,984,820 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.