دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ سرمایه مورد نیاز : 600 میلیون تومان (بسته به شرایط باز پرداخت مبالغ بیشتر بلامانع هست)

مدت باز پرداخت : 5 سال به بالا

سقف مبلغ اقساط : 10 میلیون تومان

خریدار وام های بانکی و رسمی مشابه این شرایط هم هستم(بدون مشارکت)