متقاضی دریافت وام

2 سال قبل
270846

اطلاعات این آگهی

برای وثیقه خونه تو شمال مازندران دارم که به ارزش 8 میلیارد تومان
سند تک برگ داره
وقف هست