متقاضی دریافت ضامن در تهران

2 سال قبل
286065

اطلاعات این آگهی

به یک ضامن کسر حقوق نیاز دارم برای یک وام ۱۵۰ میلیونی از بانک پارسیان، هم میتونیم نصف نصف برداریم و یا ۱۰درصد پورسانت میدم