متقاضی دریافت ضامن در تهران

1 سال قبل
330865

اطلاعات این آگهی

نیازمند یه کارمند دولتی کسر از حقوق هستم ۴ میلیونم هم پرداخت میکنم بابت ضمانت گار های بانکی صورت گرفت ۳ تا ضامن دارم فامیل هستن نیازمند یه ضامن فوری هستم