متقاضی دریافت سرمایه در شیراز

1 سال قبل
339172

اطلاعات این آگهی

نیازمند شریک سرمایه دار جهت احداث رستوران سنتی تا سقف ۳ میلیارد