دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام  10تا 120 میلیون تومانی
شهر تهران
ميزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی 24 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.