دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

اینجاب ام دی اف فروش هستم تو تهران شهرک صنعتی خاوران برای توسعه کارم نیاز به یک سرمایه گذاری هستم که 1/5 میلیار بتونه سرمایه بیاره و بابت تضمین 2 دانگه سوله خودم رو تا پایان قسط به نامش میکنم.