دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

خریدار 3 فقره وام ازدواج 70 میلیون تومانی
یا 100 میلیون تومانی
و یا دو تا وام 140 میلیون تومانی
بدون واسطه
فقط مشهد و بیرجند
کارمند هستم و ضامن هم دارم