دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۵۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان
شهر کرج
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۲۴ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات وام بانک رسالت//تحویل۱۵روزه//بدون نیاز به کسرازحقوق وچک برای همه مشاغل مانندکارمندان،کارگران،رانندگان،بازنشسته ها،مستمری بگیران،کاسبها،وافراد دارای مدرک فنی حرفه ای و همه مشاغل دیگر

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.