امتیاز وام رسالت از ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در تهران

1 سال قبل
316419

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
شهر تهران
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات واگذاری وام رسالت برای کلیه افراد دارای شغل و غیر شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر رانندگان و خانمهای خانه دار

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.