دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران و کرج
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضیحات ضمانت رسمی با گواهی کسر از حقوق در تهران و البرز
ارائه ضامن معتبر جهت دریافت انواع وام ازدواج ، ودیعه مسکن و . . .
بدون نیاز به پیش پرداخت

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.