ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت وام در تهران

2 سال قبل
274098

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضيحات ضامن کارمند رسمی کسر از حقوق
تسویه بعد از انجام کار داخل شعبه
بدون پیش پرداخت

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.