دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت وام بر روی اسناد :

ملک (تا ۷۰٪ ارزش )
خودرو ( تا ۷۰٪ ارزش)
طلا ( تا ۹۰٪ ارزش)
سیمکارت ( تا ۹۰٪ ارزش)

پرداخت ۱ ساعته بدون پیش پرداخت
کلیه کارها در دفتر خانه اسناد رسمی انجام میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.