دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر مشهد
حداقل سرمايه گذاري 1 میلیارد تومان
حداکثر سرمایه گذاری 10 میلیارد تومان
توضيحات سلام -فقط سند ششدانگ وپایان کار مسکونی -هتل -هتل آپارتمان-درشهر مشهد مقدس-معادل 50درصد ارزش منطقه ای ملک سرمایه پرداخت میگردد-سند ترهین میشود-کارمزد ماهیانه 2/5درصدمیباشد-حق المشاوره 17درصد -سند باید آزاد بوده وهیچگونه مشکلی نداشته باشد -امکان بازدید از تمامی ملک الزامی است-داشتن دسته چک الزامی میباشد-مجموع هزینه ها معادل 4درصد ماهیانه میشود-هیچگونه پیش پرداختی دریافت نمیگردد-لطفن درصورت داشتن وقبول شرایط مذکور تماس بگیرد -ممنون-