دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان
شهر تهران
ميزان سود ۱۸ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 7,230,479 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.