دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

فروش امتیاز وام بانک مهر ایران 150 میلیون 28 ماهه تا سقف امتیاز 230 میلیون 18ماهه، قرض الحسنه 4 درصد
توجه نمایید فقط یک عدد وام هست و مربوط به معدل حساب خودمه و هر لحظه قابل برداشت می باشد.
بنا به گفته رئیس بانک فقط برای شهروند زنجانی امکان انتقال امتیاز وام وجود دارد یا به افرادی که در این بانک حساب دارند امکان انتقال وجود دارد
ضمنا هزینه امتیاز واگذاری زمان انتقال امتیاز اخذ می گردد
با توجه به مشغله کاری در صورت عدم پاسخ به تماس، پیامک ارسال نمایید.
با تشکر