دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

وام فوری
وام از ۱ میلیارد تومان تا ۳۰ میلیارد تومان
با سود ۴ تا ۵ درصد سالانه
به همراه تنفس از ۶ ماه تا ۱ سال
باز پرداخت از ۵ سال تا ۱۲ سال
بدون پیش پرداخت
تحویل ۷ روز کاری
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید